Forsikring

Har du kaskoforsikring eller delkasko/minikasko, vil det kun være en egenandel å betale ved skifting av bilglass. Egenandelen kan variere noe fra selskap til selskap, men er i all hovedsak kr 2.000.-. Vi vil uansett alltid kontrollere dette med ditt forsikringsselskap når du leverer bilen til oss. Ved reparsjon av steinsprut er det ingen egenandel. Det er ingen bonustap ved skifting eller reparasjon av bilglass. Vi ordner med alle forsikringspapirer/skademelding. Du trenger ikke å få skaden taksert på forhånd.

 

Codan

Private: Egenandel kr 2000.-
Næring: Variabel egenandel.
Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Duborgh

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: variabelt.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det ingen egenandel.

 

Enter

Privat kr 2000.-. Har du Bilekstra som tilleggsforsikring er egenandelen kr 0.-.

Næringsbiler, eller biler med en totalvekt over 3,5 tonn har en egenandel på 35% av totalkostnaden for utskiftning av ruten. Dvs. min. kr 2.000.-, maks. kr 12.000.-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Frende

Privat kr 1500.-.
Næring kr 1500,-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Gjensidige

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: kr 2000 – 3000,- i egenandel.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.

Ved reparasjon av steinsprutskade er det ingen egenandel.

 

IF

Privat kr 2000.- i egenandel. Hos If… er det mulig å spare opp en egenandelsfordel over tid. Størrelsen på denne avhenger av antall produkter du har i din polise fra If…, samt
hvor lang tid du har vært forsikret i dette selskapet. Dette kan derfor gi egenandeler ned til kr 0.-.

Næring kr 2000.- inntil 3,5 tonn.
Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.

Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Jernbanepersonalets

Privat: kr 2000.- i egenandel.

Dette selskapet forsikrer ikke næring.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Sparebank1

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: 25 % av totalkostnaden. Min 3000,- Max 10000,-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Terra

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring eller biler med totalvekt over 3,5 tonn har egenandel på kr 2500.-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Tryg

Privat kr 2000.-. Har du tegnet tilleggsforsikringen Bilekstra er egenandelen kr 0.-.
Næring eller biler med totalvekt over 3,5 tonn har en egenandel på 35% av totalkostnaden for utskiftning av ruten. Minimum kr 2.000.- maksimum kr 12.000.-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.

Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Unison

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: kr 2000,- i egenandel.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det ingen egenandel.

 

Vital

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: kr 2000,- i egenandel.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det ingen egenandel.

Forsikring

Har du kaskoforsikring eller delkasko/minikasko, vil det kun være en egenandel å betale ved skifting av bilglass. Egenandelen kan variere noe fra selskap til selskap, men er i all hovedsak kr 2.000.-. Vi vil uansett alltid kontrollere dette med ditt forsikringsselskap når du leverer bilen til oss. Ved reparsjon av steinsprut er det ingen egenandel. Det er ingen bonustap ved skifting eller reparasjon av bilglass. Vi ordner med alle forsikringspapirer/skademelding. Du trenger ikke å få skaden taksert på forhånd.

 

Codan

Private: Egenandel kr 2000.-
Næring: Variabel egenandel.
Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Duborgh

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: variabelt.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det ingen egenandel.

 

Enter

Privat kr 2000.-. Har du Bilekstra som tilleggsforsikring er egenandelen kr 0.-.

Næringsbiler, eller biler med en totalvekt over 3,5 tonn har en egenandel på 35% av totalkostnaden for utskiftning av ruten. Dvs. min. kr 2.000.-, maks. kr 12.000.-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Frende

Privat kr 1500.-.
Næring kr 1500,-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Gjensidige

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: kr 2000 – 3000,- i egenandel.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.

Ved reparasjon av steinsprutskade er det ingen egenandel.

 

IF

Privat kr 2000.- i egenandel. Hos If… er det mulig å spare opp en egenandelsfordel over tid. Størrelsen på denne avhenger av antall produkter du har i din polise fra If…, samt
hvor lang tid du har vært forsikret i dette selskapet. Dette kan derfor gi egenandeler ned til kr 0.-.

Næring kr 2000.- inntil 3,5 tonn.
Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.

Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Jernbanepersonalets

Privat: kr 2000.- i egenandel.

Dette selskapet forsikrer ikke næring.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Sparebank1

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: 25 % av totalkostnaden. Min 3000,- Max 10000,-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Terra

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring eller biler med totalvekt over 3,5 tonn har egenandel på kr 2500.-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Tryg

Privat kr 2000.-. Har du tegnet tilleggsforsikringen Bilekstra er egenandelen kr 0.-.
Næring eller biler med totalvekt over 3,5 tonn har en egenandel på 35% av totalkostnaden for utskiftning av ruten. Minimum kr 2.000.- maksimum kr 12.000.-.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.

Ved reparasjon av steinsprutskade er det fri egenandel.

 

Unison

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: kr 2000,- i egenandel.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det ingen egenandel.

 

Vital

Privat: kr 2000.- i egenandel.
Næring: kr 2000,- i egenandel.

Vi vil uansett sjekke din egenandel hos ditt forsikringsselskap, når du skifter ruten hos oss.
Ved reparasjon av steinsprutskade er det ingen egenandel.