Forskjellige typer skader

Nedenfor er forklart forskjellige typer skader som kan behandles. Det er verdt å merke seg at vi prøver i størst mulig grad å benytte orginale deler, samt å følge bilfrabrikkens spesifikasjoner.

Bestilling av time.

Skade i karosseri (Privatskader)

Noen ganger kan det lønne seg å ikke benytte forsikringsselskapet.

For mindre skader kan det ofte lønne seg å ikke ta skaden på egen forsikring. Dersom man kontakter forsikringsselskapet kan man få en pris på hva skaden vil koste i form av beløp for egenandel og tapt bonus.

Vi kan lage et pristilbud til deg. Dette gjøres ved at du kommer innom vårt verksted så tar vi noen bilder og noterer hva som må gjøres og så får du en pris når vi får sjekket pris på deler.

Skader i lakken

Dersom du har skader i lakk slik som riper og flekker kan dette i noen tilfeller fikses ved at vi påfører en slipe rubbing for deretter å polere. Vi utfører lakkering på mindre eller større områder. Vi vurderer i hvert enkelt tilfelle hva som er best for deg sett i forhold til pris og best mulig resultat av jobben.

Plastskader

Biler består i dag av stadig mer og mere plast detaljer. Vi vurderer hvert enkelt tilfelle hva som  er best. Mindre skader både sveiser og limer vi. For større skader må vi vurdere hva som gir det beste resultatet.

Rustskader på karosseri og understell

Rust er bilens verste fiende. Salting av veier tærer på bilene og en liten skade i lakken kan være årsak til utvikling av rust over tid. Ved at vi reparerer rusten på et tidlig tidspunkt kan dette på noen steder stoppes, andre steder kan det bare forsinkes.

Tar du turen innom kan vi gi råd og tips om hva som er det beste å gjøre i hvert enkelt tilfelle.

Skader via forsikringsselskapet

Når uhellet er ute og du må benytte forsikringsselskapet ved kasko (du selv er skyld i skaden) eller en ansvarsskade (motpart har skyld i skaden) så er det viktig at man ordner utfylling av skademeldingskjema. Meld så ifra til ditt forsikringselskap. Få skadenummer. Dersom du ikke skal benytte forsikring kontakter du Storgaten Bilskade direkte.

Storgaten Bilskade utbedrer skade for de fleste forsikringsselskapene. Vi bruker bare deler som er orginale og utfører reparasjonen etter forskrifter fra bilfabrikken. Dette er med på sikre at du har best mulig garanti for jobben som er blitt utført.

Glass skader

Vi reparerer alt innen glass skader. Dette gjelder bytte av ruter eller behandling av mindre steinsprut skader. Hvis skaden er mindre enn 6 mm i diameter, kan vi vanligvis reparere frontruten din.